Thursday, August 25, 2011

Vadan denna bild på Ingrid?

Vad är detta? Varför detta? Är det nya flaskor av Hello My Name is Ingrid? Varför står de där? Ska vi göra någonting med dem ikväll? Har de något att göra med vad som stått på Manker Beer Blog på Facebook? Kolla där så får ni ser mer och blir även först med att se kvällens teaser!

'No comments:

Post a Comment